33 C
Thành phố Hồ Chí Minh
04/02/2023
Image default
Blog Tin tức

Thủ tục kê khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài là gì?

Tại Việt Nam, ngành vận tải đang ngày càng phát triển với tốc độ tăng trưởng nhanh, là thị trường hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Mặc dù số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này không nhiều, tuy nhiên quy mô thì lại không nhỏ. Do đó, việc lưu ý về trình tự cũng như thủ tục kê khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài là rất quan trọng bên cạnh một số nghiệp vụ như cách đăng ký nộp thuế điện tử trên Etax, cách lập tờ khai thuế. Sau đây, trình tự và thủ tục kê khai thuế của hãng vận tải nước ngoài sẽ được chia sẻ thông qua bài viết này.

Nếu trường hợp doanh nghiệp (bên thuê vận chuyển) trực tiếp thanh toán các khoản giá dịch vụ vận chuyển cho hãng vận tải nước ngoài thì DN đó có trách nhiệm khấu trừ, kê khai thuế, nộp thuế nhà thầu thay cho nhà thầu nước ngoài theo quy định.

Còn đối với DN thanh toán các khoản giá dịch vụ vận chuyển thông qua đại lý vận tải nước ngoài tại Việt Nam (đại lý được ủy quyền thu hộ các khoản giá dịch vụ vận tải) thì khi thanh toán lại tiền thu hộ cho hãng vận tải nước ngoài, đại lý hãng vận tải nước ngoài phải có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu theo quy định.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức làm đại lý tàu biển hoặc đại lý giao nhận vận chuyển hàng hóa cho các hãng vận tải nước ngoài (sau đây gọi chung là đại lý của hãng vận tải) có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho các hãng vận tải nước ngoài.

Hồ sơ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên đại lý của hãng vận tải.

Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài là tạm nộp theo quý và quyết toán theo năm.

Bước 2. Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:

– Nếu hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

– Nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

– Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

kê khai thuê

2. Cách thức thực hiện:

Người nộp thuế có thể nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế hoặc gửi qua hệ thống bưu chính; hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

3. Thành phần hồ sơ:

– Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài theo Mẫu số 01/VTNN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế dành cho trường hợp doanh nghiệp khai thác tàu theo mẫu số 01-1/VTNN, Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế dành cho trường hợp hoán đổi/chia chỗ theo mẫu số 01-2/VTNN, Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ theo mẫu số 01-3/VTNN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định: (Điểm này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 3 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC) 

Một số điều cần biết khi lập hóa đơn điện tử 

5 bước trong quy trình xuất hóa đơn điện tử ra hóa đơn giấy

Tại Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài, hãng vận tải nước ngoài hoặc đại lý của hãng vận tải nước ngoài phải gửi cho cơ quan thuế hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Hồ sơ gồm:

– Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo mẫu số 01/HTQT ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế của nước, vùng lãnh thổ nơi hãng tàu nước ngoài cư trú cấp cho năm tính thuế ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hóa lãnh sự.
 

Related posts

Dự án căn hộ Melody Residences Tân Phú phát triển bậc nhất Sài Gòn

Hồng Anh

Cách mở tài khoản với Vantagefx đăng nhập

Hồng Anh

Sàn Exness lừa đảo hay uy tín?

Hồng Anh

Leave a Comment